Bol aksiyonu ile strateji yapımcılarının uyarladığı, çeteler, çatışma vs....